Умови використання Adtarget.me

Литовська Республіка, Вільнюс

Цей документ є пропозицією UAB Adtarget.me (далі – «Adtarget») укласти рекламну угоду в мережі Adtarget.me з кожним клієнтом, який бажає скористатися послугами Adtarget та погоджується з умовами, викладеними тут (далі – «Клієнт»).

1. Визначення понять

Якщо інше не передбачено Договором, поняття, використані в ньому, повинні мати таке значення:

«Умови використання» означає цей документ «Умови використання Adtarget.me», опублікований онлайн за веб-адресою www.adtarget.me/page/terms.  

«Прийняття Умов використання» означає повне та беззастережне прийняття Умов використання у спосіб, зазначений у пункті 8 цих Умов. Після прийняття Умов використання рекламний договір (надалі – «Договір») укладається, як зазначено нижче.

«Платформа Adtarget.me» – це система рекламних послуг і додатків, таких як Marketing Platform, Affiliate Platform, AdServer, Adtarget Market, AdTarget DMP, AdTarget DSP, Retention platform та AdTarget Tracker, що надаються Adtarget на підставі Договору.

«Мережа Adtarget.me» – це система веб-сайтів, підключених до платформи Adtarget.me.

«Банер» – графічний або текстово-графічний статичний або анімований блок будь-якої форми, що відображає рекламно-інформаційний матеріал. На веб-сайтах, з якими укладено відповідний рекламний договір, розміщується банер. Банер підключається до веб-сайту рекламодавця (натиснувши на банер, Користувач буде перенаправлений прямо на веб-сайт рекламодавця). Типи банерів, доступних Клієнту за Договором, описані в технічних вимогах (визначення цього терміну нижче).

«Дизайн банера» – готовий до публікації банер, надісланий Клієнтом або затверджений Клієнтом у разі, якщо дизайн готується Adtarget. Складовими елементами дизайну банера є також дані (фотографії, заголовки, ціни тощо), які надає Клієнт і які можуть динамічно відображатися на банері.

«Користувач» – користувач інформаційних онлайн-ресурсів.

«Показ банера» – одноразове відображення банера у браузері Користувача, який запитав доступ до певного веб-сайту (додатка), пов’язаного з платформою Adtarget.me.

«Клік» – це запит онлайн-користувача на доступ до банера, опублікованого в мережі Adtarget.me, шляхом активації посилання, яке Adtarget вставив у банер і яке з’єднує банер із веб-сайтом Клієнта.

«Показ» – показ банера в місці, відведеному для розміщення реклами на сайті.

«Обліковий запис» – особистий кабінет Клієнта на платформі Adtarget, де Клієнт може отримувати інформацію про послуги, що надаються за Договором (статистику рекламних кампаній) через інтерфейс Adtarget. Клієнту може бути надана можливість самостійно змінювати положення рекламної кампанії та здійснювати платежі через Обліковий запис. Клієнт може отримати доступ до Облікового запису на веб-сайті Adtarget після введення унікального імені користувача та пароля.

«Технічні вимоги» – набір правил для публікації банерів на платформі Adtarget.me, який оприлюднюється на сайті www.adtarget.me/technical- requirements/. Підписуючи Договір, Клієнт підтверджує, що ознайомився з інформацією технічних вимог та погоджується з нею.

«Веб-сайт» — веб-сайт або мобільний додаток, що належить до мережі Adtarget.me, де може відображатися банер Клієнта.

«Рекламна позиція» – місце на Веб-сайті, визначене менеджером Веб-сайту для демонстрації банерів.

«Публікація» – демонстрація (відображення) банера Клієнта за допомогою програмно-апаратних засобів на рекламній позиції відповідної сторінки певного веб-сайту.

Терміни, які не визначені в цих Умовах використання, але які можуть бути використані в Договорі, мають значення, надані їм відповідно до чинного законодавства Литовської Республіки.

2. Предмет договору

2.1. Adtarget надає Клієнту доступ до платформи Adtarget.me для самостійного використання та/або послуги з розміщення банерів у мережі Adtarget.me через платформу Adtarget.me, а Клієнт оплачує надані послуги на умовах та в порядку, визначених Договором.

2.2. Банери в мережі Adtarget.me публікуються на всіх веб-сайтах, які відповідають критеріям ретаргетингу, якщо інше не погоджено в письмовій формі. Adtarget залишає за собою право змінювати список веб-сайтів без попереднього повідомлення.

2.3. Клієнт погоджується, що Adtarget не гарантує конкретну кількість публікацій або показів (кліків) банерів у конкретній рекламній позиції та певний період демонстрації банерів. Adtarget докладає всіх зусиль для того, щоб банери Клієнта демонструвалися на найефективніших рекламних позиціях у найвигідніший для Клієнта час.

2.4. Через один обліковий запис платформи Adtarget.me можна проводити кілька рекламних кампаній одного Клієнта. Клієнт погоджується, що для підтвердження всіх умов достатньо одноразового прийняття Умов використання та/або узгодження електронною поштою.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Adtarget зобов’язується:

3.1.1. Надавати Клієнту послуги, передбачені Договором, який укладається на підставі Умов використання;

3.1.2. Надати Клієнту доступ до платформи Adtarget.me для самостійного використання та/або опублікувати банери Клієнта в мережі Adtarget.me після отримання підтвердження дизайну банера. Підтвердження здійснюється при самостійному завантаженні банерів в обліковий запис, надсиланні їх або їх дизайну електронною поштою або підтвердження дизайну банера електронною поштою, якщо останнє надається Adtarget. Публікація банерів розпочинається лише після отримання передоплати за послуги або після угоди сторін про кредит.

3.1.3. Забезпечити збір статистичних даних про покази банерів Клієнта та їх демонстрацію в обліковому записі платформи Adtarget.me програмними засобами. Сторони погоджуються, що враження від банера визначаються (записуються) Adtarget у разі двох взаємопов’язаних подій: запиту з веб-сайту, на який вставлено вихідний код, завдяки якому банер з’являється, та фактичного завантаження банера (записується програмними засобами, де потік вихідних даних сервера відповідає розміру файлу(ів) банера на веб-сайті, з якого надіслано запит). Інші статистичні дані щодо банерів також можуть бути записані за окремою домовленістю сторін: кліки, дії на сайті Клієнта тощо;

3.1.4. Забезпечити конфіденційність даних Клієнта (представника Клієнта) відповідно до умов Договору. Adtarget гарантує, що дані, які можуть бути зібрані про поведінку користувачів на веб-сайті Клієнта або веб-сайті, представленому Клієнтом, будуть використовуватися виключно для цілей рекламних кампаній Клієнта і жодним чином не будуть розголошуватися третім сторонам, якщо таке розкриття не є необхідним для проведення рекламної кампанії Клієнта. Статистичні дані рекламної кампанії доступні лише на створеному для Клієнта акаунті, а конфіденційні дані змісту дизайнів банерів не розголошуються до моменту публікації;

3.1.5. Повернути будь-яку суму, сплачену Клієнтом наперед і яка не була використана для придбання послуг узгодженим способом або тим же платіжним засобом, яким було здійснено грошовий переказ;

3.1.6. Сторони погоджуються, що дані Клієнта, зазначені Клієнтом при реєстрації на платформі Adtarget.me або укладанні договорів, не підлягають вимогам щодо конфіденційності, якщо такі дані використовуються для укладення договорів, актів взаєморозрахунків, виставлення рахунків-фактур та інших документів.

3.2. Adtarget має право:

3.2.1. Відмовляти у публікації банерів Клієнта або видаляти їх у будь-який час, якщо їх зміст та/або формат суперечать законодавству Литовської Республіки або країни, де проводиться рекламна кампанія, а також якщо є будь-які ознаки того, що дизайн банерів а) не відповідає моральним та естетичним нормам, б) не відповідає технічним вимогам; в) у будь-якому іншому випадку на розсуд Adtarget;

3.2.2. Змінити технічні вимоги у будь-який час. У разі впливу таких нових технічних вимог на публікацію банерів Клієнта, повідомити Клієнта не менше ніж за 5 робочих днів;

3.2.3. Самостійно коригувати банери Клієнта з метою забезпечення їх відповідності технічним вимогам Adtarget, якщо такі зміни істотно не впливають на дизайн та функціонування банерів. Adtarget може здійснювати істотні зміни банерів лише за попередньою домовленістю з Клієнтом;

3.2.4. Adtarget не зобов’язаний компенсувати збитки Клієнта, які можуть виникнути внаслідок змін, викладених у пунктах 3.2.1–3.2.3;

3.2.5. У разі несплати Клієнтом послуг вчасно, припинити надання послуг повністю або призупинити публікацію банерів до моменту здійснення простроченого платежу;

3.2.6. Надати Клієнту кредит на оплату послуг Adtarget на свій розсуд. У цьому випадку Adtarget має право на свій розсуд встановити та змінити максимальну суму простроченого платежу або взагалі припинити дію кредиту;

3.2.7. Розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо Клієнт істотно порушує умови Договору або в будь-якому іншому випадку на власний розсуд. Договір розривається шляхом попереднього повідомлення Клієнта за 5 днів на електронну пошту, зазначену в обліковому записі Клієнта. Суттєвим порушенням Договору вважається невиконання Клієнтом обов’язку щодо оплати наданих послуг, а також порушення пункту 6.3 Договору;

3.2.8. Призупинити надання послуг Клієнту на тимчасовій основі з технічних, технологічних або інших причин, що перешкоджають якісному наданню послуг, до усунення таких перешкод.

3.3. Клієнт зобов'язаний:

3.3.1. Якщо інше не погоджено з Adtarget, самостійно підготувати дизайн банера, файл даних та інші матеріали, зазначені в технічних вимогах, необхідних для публікації банерів;

3.3.2. Своєчасно та належно оплачувати послуги, що надаються Adtarget згідно Договору;

3.3.3. Своєчасно надавати повну інформацію, дані та матеріали, необхідні для укладання Договору. Вся надана інформація, дані та матеріали повинні відповідати законам і технічним вимогам Литовської Республіки та країни, користувачам якої будуть демонструватися банери. Клієнт підтверджує, що йому належать всі права (включаючи права інтелектуальної власності) на використання наданої інформації, даних та матеріалів;

3.3.4. Якщо для діяльності Клієнта потрібна ліцензія або інші дозволи органів державної влади, Adtarget має право вимагати від Клієнта документи, що підтверджують право Клієнта на таку діяльність;

3.3.5. Забезпечувати дійсність логотипів, торгових марок, назв компаній, назв місць походження товарів, використаних при оформленні банера або використання будь-яких інших об'єктів, захищених правами інтелектуальної власності; на вимогу Adtarget пред’явити документи, що підтверджують обґрунтованість використання зазначеного матеріалу;

3.3.6. Не зловживати можливостями, наданими платформою Adtarget.me (тобто можливістю самостійно керувати рекламними кампаніями, змінювати банери, тексти, посилання, теги збору даних тощо) і не надавати доступ третім сторонам з метою, яку можна кваліфікувати як порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб, недобросовісна конкуренція, а також будь-які інші порушення законодавства;

3.3.7 Не займатися діяльністю, яка може будь-яким чином негативно вплинути на діяльність мережі Adtarget.me;

3.3.8. Не використовувати платформу Adtarget.me для розповсюдження шкідливих програм;

3.3.9. Публікувати на своєму веб-сайті інформацію про те, що файли cookie Клієнта або третьої сторони можуть бути вставлені в браузер користувача. Для отримання додаткової інформації про політику конфіденційності Adtarget.me див. www.adtarget.me/page/privacy.

3.4. Клієнт має право:

3.4.1. За наявності технічних умов отримати онлайн-доступ до свого облікового запису на платформі Adtarget.me, де надається статистика рекламних кампаній, що проводяться, та вартість реклами;

3.4.2. Вимагати призупинення публікації банерів у будь-який час. Такий запит має бути задоволений протягом 24 годин з моменту його отримання. В іншому випадку Adtarget не стягує плату з Клієнта за надані послуги через 24 години після отримання такої інструкції;

3.4.3. Вимагати повернення суми, сплаченої наперед за невикористані послуги Adtarget.

4. Ціна послуг та порядок оплати

4.1. Ціна та обсяг послуг, що надаються Adtarget, встановлюються Договором, додатковими письмовими договорами, які є невід'ємною частиною Договору. Ціна публікації банера зазвичай визначається на аукціонах торгів у режимі реального часу і залежить від положень рекламної кампанії, встановлених в обліковому записі Клієнта. Клієнт може бачити фактичну вартість публікації банера у своєму акаунті.

4.2. Варіанти оплати:

4.2.1. Клієнт оплачує послуги, що надаються Adtarget, авансовим переказом через платіжні системи, доступні на платформі Adtarget.me (такий платіж автоматично обробляється на платформі) або авансовим банківським переказом після попереднього повідомлення Adtarget електронною поштою (такий платіж обробляється на платформі Adtarget.me протягом 24 робочих годин з моменту отримання платежу). Adtarget виставляє рахунок за фактично надані послуги протягом поточного місяця до 7 числа наступного місяця. Клієнт повинен оплатити рахунок-фактуру не пізніше 20 числа цього місяця. У разі несплати Клієнтом рахунку-фактури вчасно, Adtarget має право нарахувати пеню в розмірі 0,2% від суми заборгованості за кожен день прострочення;

4.2.2. Adtarget може надати Клієнту кредит на свій розсуд. У такому разі Клієнту виставляється рахунок за надані послуги протягом поточного місяця не пізніше 7 числа наступного місяця. Клієнт повинен оплатити рахунок-фактуру не пізніше 20 числа цього місяця. У разі несплати Клієнтом рахунку-фактури вчасно, Adtarget має право нараховувати пеню у розмірі 0,2% від суми заборгованості за кожен день прострочення.

4.3. Adtarget виставляє рахунки-фактури за послуги, що надаються Клієнта, та повідомляє про це електронною поштою.

4.4. Adtarget має право в односторонньому порядку змінювати ціни на послуги, що надаються за Договором. У цьому випадку Adtarget інформує Клієнта про зміни електронною поштою. Якщо Клієнт протягом 5 робочих днів не повідомить Adtarget про незгоду зі змінами, вважається, що зміни узгоджені та затверджені Клієнтом.

4.5. Усі ціни на платформі Adtarget.me вказуються без ПДВ. Якщо надані послуги підлягають оподаткуванню цим податком, він додається до суми рахунку.

4.6.Клієнт оплачує витрати, які можуть бути понесені Adtarget при стягненні прострочених платежів за послуги, надані за Договором.

5. Повернення та анулювання

5.1. У разі, якщо Клієнт здійснив передоплату за послуги, які будуть надаватися Adtarget за цим Договором, і сума платежу не використана за послуги в повному обсязі, Клієнт має право вимагати пропорційного повернення такої невикористаної суми. Повернення коштів буде здійснено узгодженим способом або тим же платіжним засобом, яким був здійснений грошовий переказ.

6. Відповідальність Сторін. Відшкодування збитків

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань відповідно до законодавства Литовської Республіки.

6.2. Сторони погоджуються, що Adtarget не несе відповідальності за будь-які порушення, затримки, прямі або непрямі збитки, які можуть бути завдані Клієнту за допомогою комп’ютера чи іншого обладнання, каналів зв’язку та/або програмного забезпечення, що належать Клієнту або третій стороні, а також збитки, які можуть бути завдані Клієнту внаслідок збоїв у роботі апаратного або програмного забезпечення, об'єктивних технологічних причин, дій чи бездіяльності представників Клієнта або третьої особи.

6.3. Клієнт несе повну відповідальність за відповідність матеріалів, представлених у дизайні банерів, законодавству Литовської Республіки та/або країни, де буде розміщуватися реклама. Клієнт повинен надати для публікації матеріал, який за змістом і формою демонстрації відповідатиме чинному законодавству Литовської Республіки та/або країни, де буде опубліковане оголошення, і поширення якого в Інтернеті не порушує жодних прав або інтересів третіх осіб, а також авторські та суміжні права (не обмежуючись ними). Клієнт здійснює будь-яку координацію або розрахунки з власниками авторських і суміжних прав індивідуально. У разі, якщо претензії третьої сторони висловлюються щодо матеріалів Клієнта, опублікованих Adtarget, Клієнт самостійно вирішує будь-які виникаючі питання та покриває будь-які збитки, які можуть бути завдані Adtarget внаслідок таких порушень.

6.4. Adtarget ні за яких обставин не несе відповідальність щодо: а) будь-яких дій чи бездіяльності, які є прямим чи непрямим наслідком дій чи бездіяльності Клієнта чи третіх осіб; b) будь-які непрямі збитки та/або неотриману вигоду Клієнта або третьої сторони, незалежно від того, чи міг Adtarget передбачити можливість таких збитків чи ні; в) наслідки використання (неможливість використання) обраної Клієнтом форми оплати послуг, а також обраного Клієнтом та/або третіми особами способу передачі інформації (неможливість передати інформацію).

6.5. Жоден пункт цих Умов використання не звільняє від відповідальності та жодним чином не обмежує зобов’язання Клієнта згідно п. 4 Договору (ціна послуг та порядок оплати) та за п. 14.1 (відшкодування збитків).

7. Обмеження відповідальності. Відмова від відповідальності

7.1. Ні в якому разі відповідальність Adtarget, що випливає з Умов використання/Договору, не буде перевищувати суму комісій, фактично сплачених Клієнтом протягом трьох (3) місяців, що передували події, яка призвела до відповідальності Adtarget. Ні в якому разі жодна зі сторін не несе жодної відповідальності перед іншою стороною за будь-яку втрату даних, упущену вигоду, вартість покриття, витрати на закупівлю товарів або послуг або будь-які інші прямі чи непрямі збитки, що виникають у результаті доступу до або використання програмного забезпечення чи будь-яких супровідних матеріалів, незалежно від того, чи це було спричинено договором, деліктом (включаючи недбалість) або будь-якою іншою підставою. Це обмеження буде застосовуватися, навіть якщо сторона була повідомлена про можливість такої шкоди або невиконання істотної мети будь-якого засобу правового захисту. Незважаючи на вищевикладене, обмеження, передбачені цим пунктом, не поширюється на будь-яке порушення Клієнтом ліцензійних обмежень згідно п. 3.3.4.

7.2. Якщо будь-які технічні проблеми на платформі Adtarget.me призвели до втрати коштів Клієнтом, Сторони вирішують кожну ситуацію в кожному окремому випадку. Ні в якому разі максимальна сума компенсації Adtarget не повинна перевищувати 50% останнього місячного платежу Клієнта.

7.3. Хоча ми сподіваємося зробити доступ до послуг постійним в будь-який час у майбутньому, можуть бути випадки, коли нам доведеться вимкнути платформу Adtarget.me тимчасово або назавжди. Послуги можуть бути змінені, оновлені, перервані, призупинені або припинені в будь-який час без відповідальності. Майте це на увазі, оскільки Adtarget не несе відповідальності, якщо всі або частина послуг недоступні в будь-який час і протягом будь-якого періоду часу.

7.4. За винятком випадків, прямо зазначених в Умовах використання, Adtarget цим відмовляється від будь-яких гарантій будь-якого роду, явних або неявних, передбачених законодавством чи іншим чином, включаючи, але не обмежуючись, будь-якими гарантіями товарності, непорушності та придатності для певних цілей. Послуги надаються за принципом «як є» та «як доступно». Крім того, Клієнт відмовляється від будь-яких претензій, які випливають із будь-яких дій Adtarget під час або в результаті її розслідувань, а також від будь-яких дій, вжитих внаслідок розслідувань Adtarget або правоохоронних органів.

8. Прийняття Умов використання та укладення Договору

8.1. Клієнт приймає Умови використання, зареєструвавшись на платформі Adtarget.me, здійснивши передоплату за послуги, на які укладено Договір, за авансовим рахунком на платформі Adtarget.me та/або розмістивши код збору даних Adtarget.me на веб-сайті, який належить Клієнту та/або надсилання дизайну банерів. Якщо Клієнт не здійснить зазначені дії протягом 30 робочих днів, термін дії оферти закінчується, і Adtarget має право видалити всі кампанії, створені Клієнтом, і дані, зібрані з платформи.

8.2. Прийнявши Умови використання, Клієнт погоджується з тим, що Adtarget.me може використовувати ім’я та логотип Клієнта в маркетингових матеріалах та фінансових звітах Adtarget.me, вказуючи, що Клієнт є користувачем платформи Adtarget.me і клієнтом сайту Adtarget.me.

9. Термін дії та зміна Умов використання

9.1. Умови використання набирають чинності з моменту опублікування за адресою www.adtarget.me/page/terms і залишаються в силі, доки Adtarget не скасує їх.  

9.2. Adtarget має право в будь-який час змінити умови та положення Умов використання або скасувати Умови використання у будь-який час на свій розсуд. Зміни до Умов використання набирають чинності негайно після їх опублікування за адресою, зазначеною в пункті 9.1, якщо в змінах не вказано інший строк.

10.Форс-мажор

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання Договору, якщо Договір не виконується внаслідок форс-мажорних обставин, тобто обставин, які сторона не могла ні контролювати, ні обґрунтовано передбачити на момент укладення Договору і не могла перешкодити таким обставинам або наслідкам від їх настання. Форс-мажорними обставинами не вважається нестача фінансових ресурсів сторони або порушення зобов’язань з боку її контрагентів. Про настання форс-мажорних обставин сторони негайно повідомляють одна одну електронною поштою. Сторона, яка не повідомила іншу сторону про обставини непереборної сили, не буде використовувати ці обставини як підставу для звільнення від відповідальності за невиконання Договору. У разі настання форс-мажорних обставин сторони звільняються від виконання своїх договірних зобов’язань на строк дії зазначених обставин, але не більше 2 (двох) місяців. Якщо невиконання зобов’язань внаслідок форс-мажорних обставин зберігається більше 2 (двох) місяців, будь-яка зі сторін має право розірвати Договір. Після розірвання Договору Клієнт зобов’язаний протягом 10 (десяти) робочих днів після припинення дії Договору або в найкоротший термін оплатити послуги, надані Adtarget, а також будь-які нараховані пені та відсотки.

11. Конфіденційність

11.1. Умови Договору та інформація, отримана сторонами при виконанні Договору, в тому числі дані про відвідувачів веб-сайту Клієнта, вважаються конфіденційними; вона не підлягає розголошенню третім особам та оприлюдненню без згоди іншої сторони, якщо інше не передбачено Договором та/або законодавством Литовської Республіки.

12. Шпигунське програмне забезпечення

12.1. Клієнт не повинен використовувати платформу Adtarget.me будь-яким чином, що спричиняє будь-яке з наступного без явного дозволу кінцевого користувача: (a) бере на себе контроль над комп'ютером кінцевого користувача для надсилання небажаної інформації, (b) перенаправляє браузер кінцевого користувача, (c) змінює налаштування комп'ютера для постачальників доступу до Інтернету за замовчуванням, пошукових постачальників, закладок, параметрів безпеки або відображення веб-сторінки, (d) робить непрацездатними налаштування безпеки, програмне забезпечення безпеки або антишпигунські програми, (e) спонукає або змушує користувача надати персональну інформацію, (f) доставляє/завантажує будь-які програми на робочий стіл користувача, (g) не може бути видалене стандартними та звичайними методами.

12.2. Клієнт не може використовувати платформу Adtarget.me з будь-якомим додатком/сайтом, що містить вміст, явно пов’язаний з дитячою порнографією та будь-якою іншою забороненою діяльністю.

12.3. Штрафи та випробування: будь-який з попередніх випадків призведе до нарахування штрафу в розмірі 10 000 доларів США, що додається до наступного щомісячного рахунку-фактури Клієнта. Adtarget залишає за собою право вживати додаткових заходів, включаючи, але не обмежуючись, заборону Клієнту, закриття його облікового запису або розірвання Договору.

13. Діюче законодавство та порядок вирішення спорів

13.1. Умови використання регулюється законодавством Литовської Республіки.

13.2. Сторони погоджуються, що будь-які спори, що виникають у зв’язку з Умовами використання, Договором, вирішуються шляхом переговорів. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів протягом 30 днів з дня отримання письмового позову від іншої сторони, він вирішується в порядку, встановленому законодавством Литовської Республіки.

14. Інші положення та умови

14.1. Клієнт покриває збитки Adtarget, якщо вони виникли внаслідок претензій, пред'явлених третьою особою в результаті неналежного виконання зобов'язань за Договором з боку Клієнта за умови, що Adtarget своєчасно поінформував Клієнта про такі претензії.

14.2. Сторони погоджуються, що офіційною інформацією щодо статистики показів і кліків банерів є статистика, яка надається в обліковому записі Клієнта на платформі Adtarget.me. Adtarget не несе відповідальності за будь-яку невідповідність такої статистичної інформації інформації, наданої третьою стороною.

14.3. Adtarget виставляє Клієнту рахунок-фактуру протягом 7 робочих днів за послуги, надані протягом попереднього місяця. Якщо Клієнт протягом 7 робочих днів з моменту отримання рахунку електронною поштою не подає обґрунтовану письмову претензію щодо якості надання послуг, вважається, що Клієнт прийняв послуги повністю без будь-яких зауважень.

14.4. Сторони погоджуються, що будь-які взаємні розбіжності, замовлення на послуги, підтвердження або зміни можуть бути здійснені за допомогою електронних засобів зв’язку, і такі документи мають юридичне значення, ідентичне власноруч підписаним документам.

14.5. Договір укладається на підставі Умов використання після його акцепту в порядку, визначеному пунктом 8 Умов використання, та відповідно до положень законодавства Литовської Республіки.

15. Дані Adtarget

ADTARGET.ME UAB

Адреса: вул. Жірмуну 70, Вільнюс, LT-09124, Литва

Реєстраційний номер компанії: 300616422

Номер платника ПДВ: LT100002765114

Банківський рахунок: LT907300010097554634 (Swedbank AB, код банку: 73000, SWIFT: HABALT22)

Телефон: +370 647 21271

Електронна пошта: support(et)adtarget.me

www.adtarget.me